27. 5. 2020  12:25 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Stupava
Autor:
Ing. Dana Tureničová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Stupava
Abstrakt:
Tureničová, Dana: Strategické dokumenty rozvoja obce Stupava. (Bakalárska práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu. Cieľom záverečnej bakalárskej práce je bližšie objasniť a vypracovať základné strategické dokumenty rozvoja obce Stupava. Práca je rozdelená do dvoch základných častí a prílohy. Prvá časť práce uvádza program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Stupava, jeho prieskumy a rozbory,stratégiu rozvoja obce. Druhá časť sa zaoberá územným plánom, ktorý sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zadaním, konceptom, návrhom v jeho textovej a grafickej podobe.
Kľúčové slová:
Obec Stupava, program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, územný plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene