17. 8. 2019  19:35 Milica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Stupava
Autor: Ing. Dana Tureničová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Stupava
Abstrakt:Tureničová, Dana: Strategické dokumenty rozvoja obce Stupava. (Bakalárska práca). Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu. Cieľom záverečnej bakalárskej práce je bližšie objasniť a vypracovať základné strategické dokumenty rozvoja obce Stupava. Práca je rozdelená do dvoch základných častí a prílohy. Prvá časť práce uvádza program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Stupava, jeho prieskumy a rozbory,stratégiu rozvoja obce. Druhá časť sa zaoberá územným plánom, ktorý sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zadaním, konceptom, návrhom v jeho textovej a grafickej podobe.
Kľúčové slová:Obec Stupava, program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, územný plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene