27. 5. 2020  11:35 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Galanta
Autor:
Ing. Michal Varga, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Galanta
Abstrakt:Obsahom mnou vypracovanej bakalárskej práce je vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Galanta a Územný plán obce Galanta. Práca podrobne analyzuje súčasný stav obce Galanta, identifikuje nedostatky obce a navrhuje spôsoby riešenia. Cieľom práce je navrhnúť spôsob riešenia pomocou konkrétnych cieľov, opatrení a aktivít. Zameriava sa na ďaľší rozvoj obce. Práca tiež prezentuje súčasný stav obce, na základe zozbieraných údajov odhaduje vývoj v jednotlivých sfér mesta a navrhuje víziu obce tak, aby sa obec Galanta vďaka tomu stala jedinečnou a atraktívnou. Druhá časť práce, ktorá sa venuje územnému plánu obce analyzuje problémy a potenciály v území. Reguluje rozvoj a ukazuje, akým smerom sa má rozvoj obce uberať no hlavne prispieva k tvorbe krajiny a zlepšuje podmienky pre obyvateľov a prispieva k vyššej bezpečnosti v území obce.
Kľúčové slová:Program rozvoja, vízia, priorita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene