27. 5. 2020  12:02 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj - priestorové prejavy migrantov v Európe
Autor:
Mgr. Ing. Marián Vunhu, PhD.
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Výzvy rozvoja vedomostne založenej spoločnosti pre priestorový rozvoj - priestorové prejavy migrantov v Európe
Abstrakt:
Cieľom dizertačnej práce je na základe poskytnutia objektivizovaného pohľadu na tému migrácie a jej prejavov v Európe, z perspektívy priestorového rozvoja, vrátane jej významu pre udržateľný rozvoj vedomostne založenej spoločnosti/ekonomiky, konceptualizovať migráciu ako predmet priestorovo-plánovacích intervencií. Úvod práce tvorí súčasný stav poznania predmetnej problematiky a jej teoretické východiská. Súčasťou práce je aj analýza prínosov a problémov migrácie. Štúdiá modelových príkladov veľkopriestorovej migrácie tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dizertačnej práce. Záverečná časť práce je venovaná analýze vietnamskej menšiny žijúcej na Slovensku, pričom analýza bola vytvorená sociologickou sondou na základe osobných rozhovorov. Výsledkom riešenia danej problematiky je zistenie, že migrácia tvorí neoddeliteľnú súčasť rozvoja vedomostne založenej spoločnosti a ekonomiky. Migrácia nie je vo veľkej miere rozpracovaná v priestorovom plánovaní, napriek tomu je predmetom priestorovo-plánovacích intervencií.
Kľúčové slová:migrácia, migrant, vedomostne založená spoločnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene