22. 9. 2019  4:02 Móric
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Multikulturalizmus ako faktor teritoriálneho kapitálu
Autor: Ing. Igor Just
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Eleonóra Adamcová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Multikulturalizmus ako faktor teritoriálneho kapitálu
Abstrakt:Obsahom tejto diplomovej práce je identifikovať multikulturalizmus ako jednu z možných stratégií pre sociálnu udržateľnosť a ekonomickú dynamiku mesta. V tejto práci sa snažím nájsť a pomenovať niektoré priestorové prejavy multikulturalizmu. V teoretickej časti je vysvetlené prečo a ako multikulturalizmus vzniká a ako sa prejavuje v mestskej spoločnosti. Ďalej tu identifikujem skryté formy multikulturalizmu ktoré často majú vplyv a význam pre majoritnú kultúru. Priestorové prejavy multikulturalizmu sú rozčlenené podľa veku a významu pre súčasný stav a zároveň ako faktor rozvoja pre budúcnosť. Ďalej sa členenie vetví na historické a súčasné a podľa prejavu v priestore na hmotné a nehmotné prípadne hmotné zaniknuté alebo hmotné hnuteľné. V záverečnej časti sú zhrnuté odporúčania pre tvorbu stratégií implementujúcich kultúrny, etnický a národnostný pluralizmus ako snahu o zhodnotenie území.
Klíčová slova:multikulturalizmus, transkulturalizmus, kultúra, etnikum, národnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně