Oct 16, 2019   11:19 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multiculturalism as a factor of the territorial capital
Written by (author): Ing. Igor Just
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Opponent:Ing. arch. Eleonóra Adamcová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multikulturalizmus ako faktor teritoriálneho kapitálu
Summary:Obsahom tejto diplomovej práce je identifikovať multikulturalizmus ako jednu z možných stratégií pre sociálnu udržateľnosť a ekonomickú dynamiku mesta. V tejto práci sa snažím nájsť a pomenovať niektoré priestorové prejavy multikulturalizmu. V teoretickej časti je vysvetlené prečo a ako multikulturalizmus vzniká a ako sa prejavuje v mestskej spoločnosti. Ďalej tu identifikujem skryté formy multikulturalizmu ktoré často majú vplyv a význam pre majoritnú kultúru. Priestorové prejavy multikulturalizmu sú rozčlenené podľa veku a významu pre súčasný stav a zároveň ako faktor rozvoja pre budúcnosť. Ďalej sa členenie vetví na historické a súčasné a podľa prejavu v priestore na hmotné a nehmotné prípadne hmotné zaniknuté alebo hmotné hnuteľné. V záverečnej časti sú zhrnuté odporúčania pre tvorbu stratégií implementujúcich kultúrny, etnický a národnostný pluralizmus ako snahu o zhodnotenie území.
Key words:multikulturalizmus, transkulturalizmus, kultúra, etnikum, národnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited