9. 8. 2020  1:07 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     
     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Multikulturalizmus ako faktor teritoriálneho kapitálu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Eleonóra Adamcová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Multikulturalizmus ako faktor teritoriálneho kapitálu
Abstrakt:
Obsahom tejto diplomovej práce je identifikovať multikulturalizmus ako jednu z možných stratégií pre sociálnu udržateľnosť a ekonomickú dynamiku mesta. V tejto práci sa snažím nájsť a pomenovať niektoré priestorové prejavy multikulturalizmu. V teoretickej časti je vysvetlené prečo a ako multikulturalizmus vzniká a ako sa prejavuje v mestskej spoločnosti. Ďalej tu identifikujem skryté formy multikulturalizmu ktoré často majú vplyv a význam pre majoritnú kultúru. Priestorové prejavy multikulturalizmu sú rozčlenené podľa veku a významu pre súčasný stav a zároveň ako faktor rozvoja pre budúcnosť. Ďalej sa členenie vetví na historické a súčasné a podľa prejavu v priestore na hmotné a nehmotné prípadne hmotné zaniknuté alebo hmotné hnuteľné. V záverečnej časti sú zhrnuté odporúčania pre tvorbu stratégií implementujúcich kultúrny, etnický a národnostný pluralizmus ako snahu o zhodnotenie území.
Kľúčové slová:
multikulturalizmus, transkulturalizmus, kultúra, etnikum, národnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene