16. 9. 2019  2:08 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy
Autor: Ing. Jana Sitarčíková
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Daniela Drobniaková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy
Abstrakt:Diplomová práca "Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy" venuje pozornosť premenám štruktúr mesta z pohľadu developmentu a kontrole a plánovaniu stavebnej činnosti. Analytická časť zachytáva vývoj Bratislavy z pohľadu administratívneho členenia, sociálnych, politických a ekonomických aspektov a podrobne skúma súčasné plánované investičné projekty a rozvojové záujmy mesta podopreté o vytvorené strategické a plánovacie dokumenty, ktorých spoločným zámerom je podpora globálneho cieľa Bratislavy v kontexte jej vývoja. V Bratislave sa postupne vyformovalo šesť rozvojových osí, ktoré v rámci svojho fyzického vývoja budú v sebe reflektovať nároky na tvorbu nových funkčných štruktúr. Z analýz vyplýva, že záujem investorov sa naďalej orientuje na územia situované v dostupnosti centrálnej mestskej zóny ako aj ďalšie lokality v rozvinutých štruktúrach invravilánu mesta. Úlohou práce je navrhnúť podporný strategický dokument opierajúci sa o identifikované ciele skúmaného mesta, ktorý by reflektoval aktuálne požiadavky developerov a zároveň napomáhal usmerňovať a koordinovať stavebný rozvoj.
Klíčová slova:stratégia, developerský projekt, investičné aktivity , Bratislava, pasportizácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně