14. 8. 2020  16:45 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
Výučba
     
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy
Autor:
Ing. Jana Sitarčíková
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Daniela Drobniaková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy
Abstrakt:
Diplomová práca "Stratégia Bratislavy vo vzťahu k veľkým investičným zámerom a ich generel na území hl. m. SR Bratislavy" venuje pozornosť premenám štruktúr mesta z pohľadu developmentu a kontrole a plánovaniu stavebnej činnosti. Analytická časť zachytáva vývoj Bratislavy z pohľadu administratívneho členenia, sociálnych, politických a ekonomických aspektov a podrobne skúma súčasné plánované investičné projekty a rozvojové záujmy mesta podopreté o vytvorené strategické a plánovacie dokumenty, ktorých spoločným zámerom je podpora globálneho cieľa Bratislavy v kontexte jej vývoja. V Bratislave sa postupne vyformovalo šesť rozvojových osí, ktoré v rámci svojho fyzického vývoja budú v sebe reflektovať nároky na tvorbu nových funkčných štruktúr. Z analýz vyplýva, že záujem investorov sa naďalej orientuje na územia situované v dostupnosti centrálnej mestskej zóny ako aj ďalšie lokality v rozvinutých štruktúrach invravilánu mesta. Úlohou práce je navrhnúť podporný strategický dokument opierajúci sa o identifikované ciele skúmaného mesta, ktorý by reflektoval aktuálne požiadavky developerov a zároveň napomáhal usmerňovať a koordinovať stavebný rozvoj.
Kľúčové slová:
stratégia, developerský projekt, investičné aktivity , Bratislava, pasportizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene