7. 8. 2020  2:30 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
Výučba
     
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Konncept sociálnej inklúzie v priestorovom rozvoji - modelové územie Košice
Autor:
Ing. Danica Bubelínyová
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Konncept sociálnej inklúzie v priestorovom rozvoji - modelové územie Košice
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje sociálnej inklúzii v kontexte sociálnej udržateľnosti so zreteľom na otázku segregovaných rómskych komunít v podmienkach Slovenska, na ktorú nazerá z pohľadu mulitkulturalizmu t.j. ako na spolunažívanie dvoch kultúr. V prvej časti sa práca venuje všeobecným poznatkom a teoretickým konceptom sociálnej inklúzie/ exklúzie. Následne na základe konceptu sociálnej udržateľnosti vymedzuje niekoľko kľúčových oblastí : ekonomika, kultúra a ich sociálny a priestorový rozmer, ktorými sa zaoberá podrobnejšíe. Na základe teoretickej časti boli pre modelové územie (mesto Košice) navrhnuté systémové riešenia, ktoré sú zamerané na zvýšenie možností a podporu komunít, participácie, angažovanosti, spoločenského povedomia, či už obyvateľov, alebo subjektov pôsobiach na riešenom území. Návrhy, ale aj celá práca zdôrazňujú prepojenie sociálnych a priestorovych aspektov sociálnej exklúzie/inklúzie, čo sa javí ako kľúčové pre efektívnu realizáciu čiastkových plánov a politík na úrovni mesta.
Kľúčové slová:
multikulturalizmus, sociálna exklúzia, inklúzia, priestorová syntax, Košice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene