14. 8. 2020  16:48 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     
     
     Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Kultúra v managemente územného kapitálu mesta
Autor:
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Eleonóra Adamcová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Kultúra v managemente územného kapitálu mesta
Abstrakt:
Bc. SIREDŽUK Michal, xsiredzuk@is.stuba.sk; Kultúra v manažmente územného kapitálu mesta. Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita, vedúci diplomovej práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, Phd., Bratislava Diplomová práca sa zaoberá skúmaním kultúrnej zložky územného kapitálu a zvyšovaním kultúrneho potenciálu mesta Martin cez atraktívnosť prostredia. Prvá časť práce rozoberá súvislosti medzi kultúrou mesta, teritoriálnym kapitálom, udržateľným rozvojom a nástrojmi urbánneho manažmentu. Na základe zozbieraných poznatkov sme vytvorili koncept kultúry mesta. Identifikovali sme päť kritických oblastí, ktoré sa svojimi atribútmi výrazne odlišujú od stanoveného konceptu. Zamerali sme sa na funkčne odlišné lokality mesta: námestie, trhovisko, železničná a autobusová stanica, lesopark a nevyužívaný areál v priemyselnom parku. Riešením rozdielnych oblastí demonštrujeme široké spektrum možností, ako prispieť k celkovému kultúrnemu rozmeru mesta. Cieľom práce bolo navrhnúť riešenia kritických oblastí a popísať mechanizmy a nástroje integrácie návrhov kritických oblastí do stratégie rozvoja mesta a jeho manažmentu.
Kľúčové slová:
koncept kultúry mesta, mesto Martin, územný kapitál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene