27. 10. 2020  14:25 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty
     
Výučba     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Nová Dubnica
Autor: Ing. Vladimír Hrúz
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Nová Dubnica
Abstrakt:
Obsahom mnou vypracovanej bakalárskej práce je vytvorenie programových dokumentov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a územný plán obce Nová Dubnica. Záverečná bakalárska práca sa zaoberá rozvojom a smerovaním obce a jej súčasného stavu. Hlavným poslaním je identifikovať a správne zadefinovať silné a slabé stránky obce a zároveň nájsť spôsob ako efektívne odstrániť nedostatky. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa venuje analyzovaním súčasného stavu, SWOT analýze, realizovaných stratégiách a financovaním. Územný plán sa zameriava na územnoplánovaciu dokumentáciu zloženej z textovej a grafickej časti.
Kľúčové slová:
PHRSRO, ÚPN-O, Nová Dubnica, SWOT

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene