6. 8. 2020  17:26 Jozefína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Trstená
Autor:
Ing. Emília Plichtová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Strategické dokumenty rozvoja obce Trstená
Abstrakt:
Obsahom záverečnej práce bakalárskeho stupňa je spracovanie Strategických dokumentov rozvoja obce Trstená -- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Trstená 2013 -- 2017 a Územný plán obce Trstená. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2013 - 2017 sa venuje celkovej analýze obce Trstená, na základe ktorej je vypracovaná vízia a rozvojová stratégia obce Trstená. Územný plán obce Trstená obsahuje textovú a grafickú časť. Textová časť sa venuje priestorovému usporiadaniu a funkčnému využívaniu územia obce Trstená a požiadavkám na ich riešenie a ďalší rozvoj. Grafická časť územného plánu obsahuje výkresy s danou problematikou. Práca je založená na spojení týchto dvoch častí a tým vytvorením rámca pre územný, hospodársky a sociálny rozvoj obce Trstená.
Kľúčové slová:Trstená, PHRSR, Územný plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene