14. 8. 2020  15:57 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
     
Publikácie          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Urbánna bezpečnosť - modelové územie Bratislava - Rusovce
Autor: Ing. Simona Gloviaková
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Urbánna bezpečnosť - modelové územie Bratislava - Rusovce
Abstrakt:
Záverečná práca pozostáva z textovej a grafickej časti, zaoberá sa problematikou urbánnej bezpečnosti špecifickej skupiny obyvateľstva, rodín s deťmi. Textová časť začína zhodnotením teoretických východísk pre problematiku urbánnej bezpečnosti, kde sa zaoberáme pojmami ako kvalita života, bezpečnosť, urbánna bezpečnosť, verejné priestory, urbánne prostredie, debarierizácia prostredia.. Pozornosť venujeme najmä požiadavkám špecifickej skupiny rodín s deťmi na kvalitu priestoru v kontexte bezpečnosti. V následujúcej metodologickej časti definujeme univerzálny metodický postup na hodnotenie mestských priestorov z pohľadu bezpečnosti špecifickej skupiny rodín s deťmi. V rámci tejto metodiky definujeme všetky možné riziká a všetky možné javy v území, ktoré možno identifikovať v súvislosti s urbánnou bezpečnosťou cieľovej skupiny rodín s deťmi, následne hľadáme synergiu medzi nimi. Definovaný metodický postup ďalej aplikujeme na územie mestskej časti Bratislava, Rusovce. Na základe existujúcich problémov, zistených prostredníctvom aplikácie metodiky na územie Rusoviec, navrhujeme rozvojovú stratégiu na zlepšenie priestorovej kvality mestskej časti Bratislava, Rusovce s dôrazom na bezpečnosť rodín s deťmi. Prínosom práce pre rozvoj poznania a prax priestorového rozvoja je teda samotná metodika, jej aplikácia, pre potreby názornej demonštrácie aplikácie metodiky na konkrétne reálne územie, ale i ako prínos pre túto mestskú časť. Prínosom pre Rusovce je samozrejme i navrhnutá rozvojová stratégia. Grafická časť je vizualizáciou hodnotenia a lokalizácie jednotlivých problémov Rusoviec, územným priemetom rozvojovej stratégie stanovenej v textovej časti.
Kľúčové slová:
urbánna bezpečnosť, špecifická skupina obyvateľstva, rodiny s deťmi, mestská časť Bratislavy, Rusovce, kvalita verejných priestorov v kontexte bezpečnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene