4. 8. 2020  7:30 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

          
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
Autor:
Ing. Karolína Hanulíková, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. arch. Jaroslav Lalík, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
Abstrakt:
Teoretických prác o brownfieldoch bolo vytvorených pomerne veľké množstvo. Definujú brownfield územia, riešia prínosy jeho využitia, klasifikujú územia a popisujú vhodný metodický model prístupu. Pomerne veľa prác sa zaoberalo problematikou brownfieldov aj z praktického hľadiska, na konkrétnom území, avšak len v akademickej podobe. Bolo spracovaných niekoľko stratégií obnovy, ktorým akademické prostredie im umožnilo opomenúť problematické, či komplikované zákutia týchto revitalizačných procesov. Obsah tejto diplomovej práce pojednáva o revitalizácii brownfieldu, ktorá má všetky predpoklady stať sa reálnou: Konkrétne územie a jedného majiteľa -- investora so záujmom o revitalizačný zásah do areálu. Táto práca pojednáva o jednej z dvoch možných variantov prístupov k danému územiu. Spracováva stratégiu konverzno-modernizačnej transformácie do úrovne, v ktorej formuluje víziu, navrhuje nastavenie personálneho zabezpečenia ako aj časový harmonogram a odhad finančného rozpočtu projektu. V závere konfrontuje kľúčové ukazovatele s druhým variantným riešením -- asanačnou transformáciou územia.
Kľúčové slová:
brownfield, Východoslovenské tlačiarne, Košice, kultúrne centrum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene