24. 8. 2019  23:27 Bartolomej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Koncepcia rozvoja Euroregiónu Neogradiensis
Autor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Koncepcia rozvoja Euroregiónu Neogradiensis
Abstrakt:Táto práca sa zameriava na rozvoj pohraničného územia na základe prípadovej štúdie zahraničných príkladov cezhraničnej spolupráce. Prihraničné regióny kvôli izolujúcim vlastnostiam hraníc boli dlhodobo spájané iba s problémom periferality a ich hraničná poloha bola vnímaná iba ako limitujúci faktor. Za modelové územie bol zvolený Euroregión Neogradiensis, pretože tvorí historicky jednotný celok. Veľmi dobrým riešením pre odstránenie efektu hraníc a periferality bude zavedenie permanentného cezhraničného plánovania a spoločného cezhraničného strategického plánovania. Pre formulovanie úspešnej cezhraničnej stratégie rozvoja zvoleného Euroregiónu Neogradiensis je nutné dodržať zásady, ktoré zabezpečia požadovaný rozvoj smerom k silnej miestnej ekonomike a k sebestačnosti. Snaha posilňovania silnej miestnej ekonomiky a spoločného cezhraničného plánovania s ohľadom na funkčnú prepojenosť a doplnkovosť poskytovaných služieb v území je v súlade s politikou Európskej únie v oblasti odstraňovania regionálnych rozdielov.
Kľúčové slová:Euroregión, Sebestačnosť a posilňovanie miestnej ekonomiky, Cezhraničná spolupráca a permanentné cezhraničné plánovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene