14. 8. 2020  17:00 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

               Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
Autor: Ing. Tomáš Uhlík, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jaroslav Lalík, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Stratégia revitalizácie mestského brownfieldu - modelové územie VST Košice
Abstrakt:
Problematika funkčného využívania a priestorového usporiadania územia so sebou prináša veľmi zaujímavý paradox. U širokej verejnosti sa totiž najčastejšie stretáva s negatívnym ohlasom, napriek tomu, že ide o kvalitne pripravené projekty. Existuje množstvo problémov, ktoré majú priestorový prejav. Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku brownfieldov. Tieto pôvodne industriálne lokality po zatvorení prevádzky zostali bez akejkoľvek aktivity a musia čeliť fyzickému narušeniu vonkajších i vnútorných štruktúr. Táto degradácia má veľký vplyv nie len na územia v bezprostrednom kontakte, ale i na sídelné celky, v ktorých sa nachádzajú, pretože brownfieldy často okupujú atraktívne lokality širších centier miest. Táto práca sa pokúsi čitateľovi predstaviť ako zhodnotiť potenciál tohto typu území na príklade areálu bývalých tlačiarní v Košiciach. Rozhodnutiam o budúcej forme využitia či architektonickej podobe bude predchádzať analýza a následná syntéza teoreticko-metodologických východísk. Analýza riešeného územia tvorí predpoklad pre tvorbu asanačnej stratégie transformácie areálu na obytné územie, ktorá je hlavným predmetom tejto práce. V závere diplomovej práce bude táto konfrontovaná s polaritnou stratégiou, čoho výsledkom bude pre investora efektívne porovnanie dvoch prístupov.
Kľúčové slová:
brownfield, stratégia urbánnej regenerácie, Košice

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene