14. 8. 2020  15:11 Mojmír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     
          Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Koncepcia priestorového rozvoja NP Vysoké Tatry s dôrazom na koordináciu záujmov v území
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Koncepcia priestorového rozvoja NP Vysoké Tatry s dôrazom na koordináciu záujmov v území
Abstrakt:
Cieľom diplomového projektu je stanovenie najvhodnejšieho smerovania rozvoja Tatranského národného parku, ktorému predchádzala komplexná identifikácia rozvojových príležitostí so zreteľom na skupinové záujmy v území. Samotná téma vychádza z dôkladného preštudovania zahraničných prípadových štúdií na základe predošlého výskumu a z vyplývajúcej potreby koncepčného zhodnocovania svojrázneho priestoru národných parkov. Práve jedinečnosť vysokotatranskej oblasti predurčuje pružné zázemie pre adaptáciu výrazne špecifických plánovacích postupov. Optimálna koncepcia tak reflektuje pochopenie potrieb v sledovanom území, ponúkaných príležitostí a príslušných obmedzení. Výsledky zvoleného metodického konceptu poukazujú predovšetkým na spôsobilosť zapracovania metódy plánovania scenárov do formovania smerov priestorového rozvoja.
Kľúčové slová:
koncepcia, priestorový rozvoj, Tatranský národný park, skupinové záujmy, plánovanie scenárov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene