6. 8. 2020  18:44 Jozefína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
     
Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Marginalizované skupiny v sídelnom rozvoji, modelové územie Spiš
Autor: Ing. Vladimíra Hnatová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Marginalizované skupiny v sídelnom rozvoji, modelové územie Spiš
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na problematiku sídelného rozvoja a integráciu marginalizovanej rómskej komunity do spoločnosti. Cieľom práce je podrobné zmapovanie a zanalyzovanie špecifického postavenia marginalizovaných rómskych komunít v sídelnom rozvoji na modelovom území. Uplatnením všeobecných poznatkov a teoretických koncepcii zaoberajúcich sa sídelným rozvojom v rámci sociálnej integrácie, práca načrtáva stratégiu rozvoja marginalizovanej rómskej komunity na skvalitnenie života. Práca na modelovom území Spiš, konkrétne na území obci Rakúsy a Veľká Lomnica, demonštruje navrhovanú stratégiu, respektíve potenciálne navrhované nástroje sídelného rozvoja a integrácie. Celý obsah práce je rozdelený do štyroch okruhov, ktoré sa venovali teoretickým východiskám, analýzam modelového územia, návrhu konceptuálneho riešenia, všeobecnej stratégii rozvoja marginalizovanej rómskej komunity a jeho priestorovému priemetu či implementácii navrhovanej stratégie na modelovom území. Spracované teoretické východiská a analytická časť práce sa doplnili o poznatky získané z rozhovorov so starostami obci a rómskymi obyvateľmi z Rakús a Veľkej Lomnice. Výsledkom riešenia danej problematiky je navrhovaná stratégia rozvoja, a zároveň, návrh projektu na integráciu marginalizovanej rómskej komunity obce Rakúsy, ktorý sa odporúča aplikovať do praxe.
Kľúčové slová:
integrácia, segregácia, sídelný rozvoj, Rómovia, marginalizovaní obyvatelia, majoritná spoločnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene