15. 8. 2020  9:36 Marcela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
     Projekty          Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Ekosystémové služby v strategických dokumentoch rozvoja obce, modelové územie Trenčín
Autor:
Ing. Lenka Adámková
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Mgr. Eva Streberová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Ekosystémové služby v strategických dokumentoch rozvoja obce, modelové územie Trenčín
Abstrakt:
Človek je každodenne viazaný na služby poskytované ekosystémami prostredníctvom ekosystémových služieb. Požiadavky ľudí na ekosystémy a služby sa zvyšujú, a preto je dôležité ich skúmanie a identifikácia. Spojenie ekosystémových služieb so strategickými dokumentmi rozvoja obce by prinieslo ich perspektíve zlepšovanie. V práci sme definovali ekosystémové služby, rozdelili sme ich do jednotlivých kategórií. Premietli sme prierez ekosystémových služieb do hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a do územného plánu. Charakterizovali sme postup pre strategické dokumenty a ekosystémové služby. V praktickej časti sme vytvárali návrh tabuľky ekosystémových služieb. Popísali sme jednotlivé služby. Cieľom práce bolo vytvoriť tabuľku a výkres ekosystémových služieb v územnom pláne.
Kľúčové slová:
ekosystémové služby, územný plán, strategické dokumenty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene