6. 8. 2020  18:14 Jozefína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
Projekty          Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Kreatívna trieda a kreatívny klaster v meste - Urban Creative Class and Creative cluster - modelové územie Trnava
Autor: Ing. Daniel Dekan
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kreatívna trieda a kreatívny klaster v meste - Urban Creative Class and Creative cluster - modelové územie Trnava
Abstrakt:Kreativita je základom rozvoja ľudskej civilizácie. Ľudia so schopnosťou nachádzať nové spôsoby riešenia problémov sa v súčasnosti stávajú stále viac cenenými a vyhľadávanými. Dnešné mestá hľadajú nové spôsoby, ako pritiahnuť viac členov kreatívnej triedy. Vysoká koncentrácia kreatívnych ľudí na jednom mieste vedie k ich klastrovaniu, prepájaniu ich záujmov, aktivít, lepšej spolupráci, ale aj ich vyššej konkurencieschopnosti. Takto sa vytvára prostredie s ešte väčšou podporou inovatívnosti, kreativity, a takisto ekonomickej stability takýchto miest. Ako modelové územie na vytvorenie takéhoto prostredia bolo vybrané mesto Trnava. V analytickej časti táto diplomová práca skúma mesto Trnava v oblastiach relevantných pre podporu kreativity. V poslednej časti je potom vytvorená stratégia, ako podporiť toto mesto, kreatívnu triedu a kreatívne podniky, aby sa v Trnave začal vytvárať kreatívny klaster. Takáto rozvojová stratégia je súlade so snahami o sociálnu inklúziu, kultúrnu diverzitu a udržateľný rozvoj.
Kľúčové slová:
kreatívny klaster, kreativita, inovatívnosť, kreatívny priemysel, kreatívna trieda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene