7. 8. 2020  3:19 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     Projekty     Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Koncept urbánnej bezpečnosti - modelové územie Trenčín
Autor:
Ing. Daša Fogelová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. arch. Peter Bláha, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Koncept urbánnej bezpečnosti - modelové územie Trenčín
Abstrakt:
Cieľom práce je bližšie sa oboznámiť s témou urbánna kriminalita a jej možná implementácia do vybraného územia. Práca prezentuje vytvorenie konceptu urbánnej bezpečnosti. Objektom skúmania práce bola eliminácia kriminality s urbánneho prostredia pomocou vytvorených opatrení, aktivít a spolupráce mesta a ostatných zložiek. Cieľom práce bolo vypracovanie a navrhnutie potrebných opatrení a aktivít, ktoré by bolo možno aplikovať do všetkých miest. Ako modelové územie sme si vybrali mesto Trenčín, do ktorého sme sa snažili tieto opatrenia a aktivity aplikovať. Teoretická časť sa venuje poznaniu danej problematiky a základných pozorovacích prvkov, ktoré sme následne skúmali v analytickej časti práce. Výsledkom bolo implementovanie navrhnutých a opatrení, ktoré sme získali pomocou naštudovania si materiálov, do modelového územia.
Kľúčové slová:urbánna bezpečnosť, Trenčín, kriminalita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene