7. 8. 2020  21:10 Štefánia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Agroturistika v podmienkach SR - koncept na úrovni mikroregiónu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Agroturistika v podmienkach SR - koncept na úrovni mikroregiónu
Abstrakt:
Abstrakt Cestovný ruch začína byt pomaly čoraz viac významnejšia zložka rozvoja hospodárstva na Slovensku. V poslednom období sa začínajú preferovať individuálne formy cestovného ruchu, orientované na tiché a pokojné miesta, kde človek nájde priamy kontakt s prírodou, alebo s vidieckým prostredím. V teoreticko metodickéj časti sú vysvetlené základne pojmy súvisiace s témou práce. Ďaľej som sa začal venovať modelovanemu územiu Kysuckého regiónu, kde som poukazal pomocou swot analýzy na jeho potenciál pre vidiecky cestovný ruch a agroturizmus. Na základe výsledkou dotazníka analyzujem potenciál a spravanie sa zakazíkov, ponúkam vhodné riešenia na zlepšenie aktuálneho stavu v Kysuckom regióne
Kľúčové slová:
agroturizmus, cestovný ruch, Kysucký kraj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene