27. 5. 2020  11:03 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inteligentné mesto v 21. storočí, modelové územie Nitra
Autor:
Ing. Daniel Kováč
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Inteligentné mesto v 21. storočí, modelové územie Nitra
Abstrakt:Základnou myšlienkou práce je zvýšiť kvalitu života a konkurencieschopnosť mesta Nitra na báze konceptu inteligentného mesta. Daná zmena k vyššej kvalite celého organizmu kladne ovplyvní obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov, ako aj rozvoj, prostredie a marketing mesta. Hlavným cieľom práce je vytvorenie a odskúšanie modelu inteligentného mesta a špecifikácia intervencií do mestského prostredia riešeného územia za účelom jeho transformácie ku kvalitám inteligentného mesta. Diplomová práca je obsahovo rozdelená do 9 kapitol. V prvej kapitole (v 2., nakoľko prvou kapitolou je úvod) sa nachádza špecifikácia idei práce. Druhá kapitola prezentuje základné otázky práce a ciele diplomovej práce. Tretia kapitola popisuje metodický postup, ktorý bude v práci využitý a aplikovaný. Štvrtá kapitola má čisto informatívny charakter, nakoľko prezentuje vplyvy, ktoré počas storočí formovali mestské prostredia, a ktoré sú na pozadí dnešného stavu miest. Taktiež bude prezentovať súčasné koncepty, ktoré je možné aplikovať do mestských prostredí. Piata kapitola postupne predstaví dimenzie, prostredie, ciele, ako aj cieľovú kvalitu konceptu inteligentného mesta. Druhou časťou kapitoly bude interpretácia modelu inteligentného mesta. Šiesta kapitola má analyticko-evaluačný charakter- postupne skúma súčasný stav v riešenom území v nadväznosti na kvalitu inteligentného mesta definovanú v prediplomovom projekte. Siedma a ôsma kapitola má strategický charakter, nakoľko siedma definuje trajektórie rozvoja a intervencie potrebné na transformácie riešeného územia ku kvalitám IM a ôsma kapitola prezentuje komplexnejšie údaje vybraných 3 intervencií. Záverečná, deviata kapitola zosumarizuje najcharaktiristickejšie údaje a zhodnotí prínos práce pre prax, poznanie a priestorové plánovanie. Koncept inteligentného mesta vnáša do mestských organizmov vysokú mieru kvality, inovácie a sofistikovanosti a pomáha budovať mestá na základe potrieb jej obyvateľov.
Kľúčové slová:
Inteligentné mesto , Vedomostne založená spoločnosť, Manažment mesta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene