17. 8. 2019  19:13 Milica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Stratégia rozvoja vidieckeho osídlenia vo vybranom regióne SR - modelové územie mikroregiónu Lietavské panstvo
Autor: Ing. Monika Sumelová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Lešinská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stratégia rozvoja vidieckeho osídlenia vo vybranom regióne SR - modelové územie mikroregiónu Lietavské panstvo
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce je zhodnotenie súčasného stavu vidieckeho osídlenia na Slovensku a na základe definovania potenciálov a problémov sformulovať stratégiu rozvoja na národnej úrovni, ktorá bude v závere práce aplikovaná na vybraný mikroregión Lietavského panstva. Rozvojová stratégia musí vychádzať z potenciálov územia a musí rešpektovať jeho možnosti a limity. Výsledkom sformulovanej stratégie je zhodnotenie rozvojových potenciálov tak, že navrhnuté kroky a nástroje stratégie nenarúšajú prirodzenú bonitu územia ale ju zachovajú pre budúce generácie. Stanovené kroky a vybrané nástroje pritom povedú k vybudovaniu zdravého podnikateľského prostredia, prosperujúcej lokálnej ekonomiky, vytvoria dostatok pracovných príležitostí, uspokojeniu všetkých potrieb obyvateľov a návštevníkov mikroregiónu a zároveň nenarušia kvalitu životného prostredia. Diplomová práca má poukázať na hodnoty, ktorými slovenský vidiek disponuje a upriamiť pozornosť na výhody nástroja akým je partnerstvo. Partnerstvami dokážeme budovať stabilnú lokálnu ekonomiku a vo všeobecnosti partnerstvá majú otvorenú štruktúru a v prípade korektných vzťahov aj prínos pre všetky zainteresované strany.
Kľúčové slová:stratégia rozvoja územia, potenciály rozvoja, lokálna ekonomika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene