10. 8. 2020  13:52 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

     
     
Projekty     
     
Orgány          

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
VEGA
garant
01.06.201431.12.2017
2
M. Finka
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
garant01.09.2009
31.08.2012
3
 Atlas krajiny SRM. FinkaŠtátna objednávkagarant
10.01.2001
01.07.2002
4Intensive Programmes
garant
25.06.200725.06.2010
5Intensive Programmes
garant
01.03.2008
31.08.2008
6
M. Finka
-- Iný domáci --
garant
06.05.2009
30.04.2011
7  Current Problems in Spatial Development in Central and Eastern Europe - spatial innovation in the information societyMVTSgarant
01.01.2007
31.12.2009
8 Europäisches Junges Forum
-- Iný medzinárodný --
garant
01.01.200931.12.2010
9 Habitat Innovant des Aires urbaines européenes - Relevé d´urbanitéIntensive Programmesgarant
01.01.2009
31.12.2009
10
 Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemysluM. Finka
Phare
garant
10.10.2002
31.12.2002
11
 Implementácia trvaloudržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente finkčných urbanizovaných areálov
-- Iný medzinárodný --
garant
01.05.2015
30.07.2019
125. rámcový program
garant
01.02.2003
31.01.2006
13
 Inovácie v správe klimatických zmien, zdroje, vzory a efektyCOST
garant
01.01.2014
31.12.2016
14
 Integrované priestorové plánovanie, využitie územia a výskumné aktivity v oblasti manažmentu pôdyŠírenie excelentnosti a zvyšovanie účastigarant03.11.201431.12.2017
15 INTELCITIES
6. rámcový program
garant
01.01.200430.06.2005
16-- Iný medzinárodný --garant01.07.200231.12.2003
17
 International innovation transport support using the integration of R&D capacities of SPECTRA Centre of Excellence EU. M. Finka
Európsky sociálny fond
garant
01.05.2006
31.05.2008
18
 Krajinná a záhradná architektúra -študijný odbor, tvorba učebných plánov učebnícM. Finka
KEGA
garant
20.01.2003
21.12.2004
19
 LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažmentM. Finka-- Iný medzinárodný --
garant
01.09.2005
31.08.2008
20 LENNÉ - TEMPUS: Joint European Curriculum Development Project-- Iný medzinárodný --garant
15.10.2005
31.12.2008
21
 Management der FlusslandschaftenM. FinkaINTERACT II
garant
10.01.200231.12.2004
22 Medziuniverzitná obsahová integrácia študijných programov zameraných na krajinné plánovanieKEGAgarant
01.11.2007
31.10.2009
23
 Metropolizácia a polycentrický vývoj v strednej Európe , Evidencia základných strategických názorov
M. Finka-- Iný medzinárodný --garant30.09.201031.05.2012
24
 Natural Flood Retention on Private LandM. FinkaCOST
garant
01.07.201730.06.2020
25 Participation in Scientific and Organisational Committee IALE2009Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúskogarant01.01.200931.12.2009
26
5. rámcový programgarant01.12.200331.12.2005
27Akcia Rakúsko - Slovensko
garant
26.01.2006
29.11.2006
28M. Finka-- Iný domáci --garant
01.09.2017
30.06.2019
29
 Projekt participatívneho urbanistického plánovania Trenčín si Ty
-- Iný medzinárodný --
garant
01.04.2014
31.01.2015
30M. Finka
INTERREG III B Cadses
garant
01.12.2003
30.11.2006
31
 Rozvoj a adaptácia profesionálnych programov v západnom Balkáne-- Iný medzinárodný --garant01.12.2013
31.07.2017
32
 Sieť urbánnych inovácií
M. FinkaCEEPUSgarant
29.03.2012
33
 Sieť urbánnych inovácií
CEEPUS
garant
29.03.201129.03.2012
34
 Smart mestá pre vedomostne založené spoločnosti v strednej a východnej EurópeM. Finka
-- Iný medzinárodný --
garant
01.10.201431.12.2017
35
 Socio-ekologické faktory strategického plánovania a manažmentu krajiny v podmienkach demokracie a trhovej ekonomiky
VEGA
garant02.01.2011
31.12.2013
36M. Finka
-- Iný medzinárodný --
garant
01.09.2014
31.10.2017
37
VEGA
garant01.01.200631.12.2008
38
 The Future of Industrialise Cities and Regions under Structural ChangesM. Finka
INTERREG IIC
garant
10.01.2000
31.12.2002
39
M. FinkaAPVVgarant
21.04.2006
31.12.2007
40 Tvorba a koordinácia prípravy nových prierezových študijných programov so zameraním na plánovanie udržateľného rozvoja územie (priestorové plánovanie, environmentálne plánovanie a manažment, krajinné plánovanie).M. Finka
KEGA
garant
20.01.2003
21.12.2004
41
 Types of Settlement Structures for Urban Growth of the City-- Iný medzinárodný --garant
01.02.2010
31.03.2011
42
 Univerzitné vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj-- Iný medzinárodný --
garant
01.10.2014
30.09.2016
43
M. Finka
Erasmus
garant
01.10.2004
30.09.2005
44 Wettbewerb der Städte - Chancen und Risiken der KooperationM. Finka
INTERACT II
garant
01.01.200231.12.2004
45 Zelená a šedá infraštruktúra v KarpatochM. Finka
-- Iný medzinárodný --
garant
01.01.2017
30.06.2019

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně