19. 10. 2019  20:14 Kristián
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbácie prebiehajúce v lesnej krajineM. FinkaVEGAgarant01.06.201431.12.2017
2 Alpen-Karpaten-Korridors CentropeM. FinkaBilaterálna spolupráca - SR - Rakúskogarant01.09.200931.08.2012
3 Atlas krajiny SRM. FinkaŠtátna objednávkagarant10.01.200101.07.2002
4 Bridging the City - Water in Architecture, Urban Spaces and PlanningM. FinkaIntensive Programmesgarant25.06.200725.06.2010
5 Bridging The City 2M. FinkaIntensive Programmesgarant01.03.200831.08.2008
6 Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomikyM. Finka-- Iný domáci --garant06.05.200930.04.2011
7  Current Problems in Spatial Development in Central and Eastern Europe - spatial innovation in the information societyM. FinkaMVTSgarant01.01.200731.12.2009
8 Europäisches Junges ForumM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.01.200931.12.2010
9 Habitat Innovant des Aires urbaines européenes - Relevé d´urbanitéM. FinkaIntensive Programmesgarant01.01.200931.12.2009
10 Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemysluM. FinkaPharegarant10.10.200231.12.2002
11 Implementácia trvaloudržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente finkčných urbanizovaných areálovM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.05.201530.07.2019
12 Improving the Quality of Life in Large Urban Distressed Areas. LUDAM. Finka5. rámcový programgarant01.02.200331.01.2006
13 Inovácie v správe klimatických zmien, zdroje, vzory a efektyM. FinkaCOSTgarant01.01.201431.12.2016
14 Integrované priestorové plánovanie, využitie územia a výskumné aktivity v oblasti manažmentu pôdyM. FinkaH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastigarant03.11.201431.12.2017
15 INTELCITIESM. Finka6. rámcový programgarant01.01.200430.06.2005
16 INTELCITY - Visions, Scenarios and End User Needs Concerning the Use of ICT for a Sustainable Urban DevelopmentM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.07.200231.12.2003
17 International innovation transport support using the integration of R&D capacities of SPECTRA Centre of Excellence EU. M. FinkaEurópsky sociálny fondgarant01.05.200631.05.2008
18 Krajinná a záhradná architektúra -študijný odbor, tvorba učebných plánov učebnícM. FinkaKEGAgarant20.01.200321.12.2004
19 LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažmentM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.09.200531.08.2008
20 LENNÉ - TEMPUS: Joint European Curriculum Development ProjectM. Finka-- Iný medzinárodný --garant15.10.200531.12.2008
21 Management der FlusslandschaftenM. FinkaINTERACT IIgarant10.01.200231.12.2004
22 Medziuniverzitná obsahová integrácia študijných programov zameraných na krajinné plánovanieM. FinkaKEGAgarant01.11.200731.10.2009
23 Metropolizácia a polycentrický vývoj v strednej Európe , Evidencia základných strategických názorovM. Finka-- Iný medzinárodný --garant30.09.201031.05.2012
24 Natural Flood Retention on Private LandM. FinkaCOSTgarant01.07.201730.06.2020
25 Participation in Scientific and Organisational Committee IALE2009M. FinkaBilaterálna spolupráca - SR - Rakúskogarant01.01.200931.12.2009
26 Permanent Research in Spatial Planning in the context of European Enlargement and Information Society Advancement /SPECTRA-PERSEUS/M. Finka5. rámcový programgarant01.12.200331.12.2005
27 Positioning of Vienna and Bratislava - Potentials and Visions of City Marketing and CooperationM. FinkaAkcia Rakúsko - Slovenskogarant26.01.200629.11.2006
28 Príprava nových kapacít pre EŠIFM. Finka-- Iný domáci --garant01.09.201730.06.2019
29 Projekt participatívneho urbanistického plánovania Trenčín si TyM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.04.201431.01.2015
30 READY Rehabilitation and Development in mining regionsM. FinkaINTERREG III B Cadsesgarant01.12.200330.11.2006
31 Rozvoj a adaptácia profesionálnych programov v západnom BalkáneM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.12.201331.07.2017
32 Sieť urbánnych inováciíM. FinkaCEEPUSgarant29.03.2012
33 Sieť urbánnych inováciíM. FinkaCEEPUSgarant29.03.201129.03.2012
34 Smart mestá pre vedomostne založené spoločnosti v strednej a východnej EurópeM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.10.201431.12.2017
35 Socio-ekologické faktory strategického plánovania a manažmentu krajiny v podmienkach demokracie a trhovej ekonomikyM. FinkaVEGAgarant02.01.201131.12.2013
36 Socio-ekonomické a politické odozvy na regionálnu polarizáciu v strednej a východnej EurópeM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.09.201431.10.2017
37 Teritoriálna kohézia ako nová kvalita priestorového rozvoja EUM. FinkaVEGAgarant01.01.200631.12.2008
38 The Future of Industrialise Cities and Regions under Structural ChangesM. FinkaINTERREG IICgarant10.01.200031.12.2002
39 Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézieM. FinkaAPVVgarant21.04.200631.12.2007
40 Tvorba a koordinácia prípravy nových prierezových študijných programov so zameraním na plánovanie udržateľného rozvoja územie (priestorové plánovanie, environmentálne plánovanie a manažment, krajinné plánovanie).M. FinkaKEGAgarant20.01.200321.12.2004
41 Types of Settlement Structures for Urban Growth of the CityM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.02.201031.03.2011
42 Univerzitné vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvojM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.10.201430.09.2016
43 Verentwortungs volle Bodeunutzung und Regional entwicklungM. FinkaErasmusgarant01.10.200430.09.2005
44 Wettbewerb der Städte - Chancen und Risiken der KooperationM. FinkaINTERACT IIgarant01.01.200231.12.2004
45 Zelená a šedá infraštruktúra v KarpatochM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.01.201730.06.2019

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně