Nov 13, 2019   5:48 p.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identification number: 434
University e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Spatial Planning and Management (IM OUP REK)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbácie prebiehajúce v lesnej krajineM. FinkaVEGAsupervisor06/01/201412/31/2017
2 Aktuálne problémy priestorového rozvoja v strednej a východnej Európe - priestorove inovacie v informacnej spolocnostiM. FinkaMVTSsupervisor01/01/200712/31/2009
3 Alps-Carpathian Corridor - CentropeM. FinkaBilaterálna spolupráca - SR - Rakúskosupervisor09/01/200908/31/2012
4 Atlas of the Landscape of Slovak RepublicM. FinkaŠtátna objednávkasupervisor01/10/200107/01/2002
5 Budúcnosť priemyselných miest a regiónov prechádzajúcich štrukturálymi zmenamiM. FinkaINTERREG IICsupervisor01/10/200012/31/2002
6 Centre for the Settlement Infrastructure Development of the Knowledge Based SocietyM. Finka-- Iný domáci --supervisor05/06/200904/30/2011
7 Design and coordination of new cross section study programs orientated to sustainable landscape developmentM. FinkaKEGAsupervisor01/20/200312/21/2004
8 Developing and Adapting Professional Programs for Energy Efficiency in the Western BalkansM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor12/01/201307/31/2017
9 Európske fórum mladýchM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor01/01/200912/31/2010
10 Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemysluM. FinkaPharesupervisor10/10/200212/31/2002
11 Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental management of functional Urban AreasM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor05/01/201507/30/2019
12 Innovations in Climate Governance Sources, Patterns and EffectsM. FinkaCOSTsupervisor01/01/201412/31/2016
13 Inovácia bývania v európskych mestách - výzbnam urbanityM. FinkaIntensive Programmessupervisor01/01/200912/31/2009
14 Integrated Spatial Planning lan use and soil management Research ActionM. FinkaH2020: Spreading excellence and widening participationsupervisor11/03/201412/31/2017
15 Inteligentné mestáM. Finka6. rámcový programsupervisor01/01/200406/30/2005
16 Inter Universities Content Integration of Study Programmes Focused on Landscape PlanningM. FinkaKEGAsupervisor11/01/200710/31/2009
17 Konkurenčný boj miest - šance a riziká spolupráceM. FinkaINTERACT IIsupervisor01/01/200212/31/2004
18 Landscape and Garden Architecture, a new field of study. Syllabus and materials designM. FinkaKEGAsupervisor01/20/200312/21/2004
19 LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažmentM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor09/01/200508/31/2008
20 LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažmentM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor10/15/200512/31/2008
21 Management krajiny v povodiach riekM. FinkaINTERACT IIsupervisor01/10/200212/31/2004
22 Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic OptionsM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor09/30/201005/31/2012
23 Natural Flood Retention on Private LandM. FinkaCOSTsupervisor07/01/201706/30/2020
24 Permanentný výskum v priestorovom rozvoji v kontexte rozširovania EÚ a rozvoja informačnej spoločnosti PERSEUSM. Finka5. rámcový programsupervisor12/01/200312/31/2005
25 Podpora rozvoja medzinárodného transferu invoácií s využitím európskej integrácie vedecko-výskumných kapacít SPECTRA Centra excelencie EU.M. FinkaEurópsky sociálny fondsupervisor05/01/200605/31/2008
26 Polohovanie Viedne a Bratislavy - potenciály a vízie z hľadiska mestekého marketingu a spolupráceM. FinkaAkcia Rakúsko - Slovenskosupervisor01/26/200611/29/2006
27 Premostenie mesta - voda v architektúre, mestských priestoroch a územnom plánovaníM. FinkaIntensive Programmessupervisor06/25/200706/25/2010
28 Premostenie mesta 2M. FinkaIntensive Programmessupervisor03/01/200808/31/2008
29 Príprava nových kapacít pre EŠIFM. Finka-- Iný domáci --supervisor09/01/201706/30/2019
30 Projekt participatívneho urbanistického plánovania Trenčín si TyM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor04/01/201401/31/2015
31 Rehabilitácia a rozvoj banských regiónovM. FinkaINTERREG III B Cadsessupervisor12/01/200311/30/2006
32 Smart Cities for knowledge based societies in CEEM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor10/01/201412/31/2017
33 Socio-ecological factors of strategic planning and land management in terms of democracy and market economyM. FinkaVEGAsupervisor01/02/201112/31/2013
34 Socio-ekonomické a politické odozvy na regionálnu polarizáciu v strednej a východnej EurópeM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor09/01/201410/31/2017
35 Territorial Cohesion as a New Quality of the EU Spatial DevelopmentM. FinkaVEGAsupervisor01/01/200612/31/2008
36 Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézieM. FinkaAPVVsupervisor04/21/200612/31/2007
37 Typy sídelných štruktúr pre územný rast mestaM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor02/01/201003/31/2011
38 Účasť vo vedeckom a organizačnom prípravnom výbore konferencie IALE2009M. FinkaBilaterálna spolupráca - SR - Rakúskosupervisor01/01/200912/31/2009
39 University Educators for Sustainable DevelopmentM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor10/01/201409/30/2016
40 Urban Innovations NetworkM. FinkaCEEPUSsupervisor03/29/2012
41 Urban Innovations NetworkM. FinkaCEEPUSsupervisor03/29/201103/29/2012
42 Vízie, scenáre a potreby konečných užívateľov vo vzťahu k využitiu ICT pre udržateľný urbánny rozvojM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor07/01/200212/31/2003
43 Využívanie a ochrana pôdy v rámci regionálneho rozvojaM. FinkaErasmussupervisor10/01/200409/30/2005
44 Zelená a šedá infraštruktúra v KarpatochM. Finka-- Iný medzinárodný --supervisor01/01/201706/30/2019
45 Zlepšenie kvality urbánneho života vo veľkých urbánnych postihnutých územiach LUDAM. Finka5. rámcový programsupervisor02/01/200301/31/2006

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:approvedin process of executionsubmitted
Inactive states:failednot approvedsuccessfully completed