25. 9. 2020  9:28 Vladislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

          Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedyDokedy
1
 Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbácie prebiehajúce v lesnej krajineM. FinkaVEGA
garant
01.06.201431.12.2017
2
MVTS
garant
01.01.200731.12.2009
3
M. Finka
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
garant
01.09.2009
31.08.2012
4M. FinkaŠtátna objednávka
garant
10.01.2001
01.07.2002
5
INTERREG IIC
garant10.01.2000
31.12.2002
6M. Finka
-- Iný domáci --
garant
06.05.2009
30.04.2011
7
-- Iný medzinárodný --
garant01.01.2009
31.12.2010
8
 Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemysluPhare
garant
10.10.2002
31.12.2002
9
 Implementácia trvaloudržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente finkčných urbanizovaných areálov
-- Iný medzinárodný --garant
01.05.2015
30.07.2019
10
M. Finka
Intensive Programmes
garant
01.01.2009
31.12.2009
11
 Inovácie v správe klimatických zmien, zdroje, vzory a efekty
M. FinkaCOSTgarant01.01.2014
31.12.2016
12
 Integrované priestorové plánovanie, využitie územia a výskumné aktivity v oblasti manažmentu pôdy
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účastigarant
03.11.2014
31.12.2017
13M. Finka6. rámcový programgarant01.01.2004
30.06.2005
14 Konkurenčný boj miest - šance a riziká spolupráceINTERACT IIgarant
01.01.2002
31.12.2004
15 Krajinná a záhradná architektúra -študijný odbor, tvorba učebných plánov učebníc
KEGA
garant
20.01.2003
21.12.2004
16
 LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažmentM. Finka
-- Iný medzinárodný --
garant
01.09.2005
31.08.2008
17-- Iný medzinárodný --garant
15.10.2005
31.12.2008
18
INTERACT II
garant
10.01.2002
31.12.2004
19
M. Finka
KEGA
garant
01.11.2007
31.10.2009
20
 Metropolizácia a polycentrický vývoj v strednej Európe , Evidencia základných strategických názorov-- Iný medzinárodný --garant
30.09.2010
31.05.2012
21
 Natural Flood Retention on Private Land
COST
garant
01.07.2017
30.06.2020
22M. Finka5. rámcový program
garant
01.12.2003
31.12.2005
23
 Podpora rozvoja medzinárodného transferu invoácií s využitím európskej integrácie vedecko-výskumných kapacít SPECTRA Centra excelencie EU.M. FinkaEurópsky sociálny fond
garant
01.05.200631.05.2008
24 Polohovanie Viedne a Bratislavy - potenciály a vízie z hľadiska mestekého marketingu a spolupráceAkcia Rakúsko - Slovensko
garant
26.01.2006
29.11.2006
25 Premostenie mesta - voda v architektúre, mestských priestoroch a územnom plánovaní
Intensive Programmes
garant25.06.2007
25.06.2010
26
 Premostenie mesta 2M. FinkaIntensive Programmes
garant
01.03.200831.08.2008
27 Príprava nových kapacít pre EŠIF
-- Iný domáci --
garant
01.09.201730.06.2019
28
 Projekt participatívneho urbanistického plánovania Trenčín si Ty
-- Iný medzinárodný --garant01.04.201431.01.2015
29
 Rehabilitácia a rozvoj banských regiónov
INTERREG III B Cadses
garant01.12.2003
30.11.2006
30
 Rozvoj a adaptácia profesionálnych programov v západnom Balkáne
M. Finka-- Iný medzinárodný --
garant
01.12.201331.07.2017
31
 Sieť urbánnych inovácií
M. Finka
CEEPUS
garant
29.03.2012
32
 Sieť urbánnych inovácií
CEEPUS
garant
29.03.2011
29.03.2012
33
 Smart mestá pre vedomostne založené spoločnosti v strednej a východnej EurópeM. Finka
-- Iný medzinárodný --
garant
01.10.2014
31.12.2017
34
 Socio-ekologické faktory strategického plánovania a manažmentu krajiny v podmienkach demokracie a trhovej ekonomikyM. FinkaVEGAgarant02.01.201131.12.2013
35
-- Iný medzinárodný --
garant
01.09.2014
31.10.2017
36
 Teritoriálna kohézia ako nová kvalita priestorového rozvoja EUM. FinkaVEGA
garant
01.01.2006
31.12.2008
37
APVV
garant
21.04.200631.12.2007
38KEGA
garant
20.01.2003
21.12.2004
39
-- Iný medzinárodný --
garant
01.02.2010
31.03.2011
40 Účasť vo vedeckom a organizačnom prípravnom výbore konferencie IALE2009M. Finka
Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko
garant
01.01.2009
31.12.2009
41
 Univerzitné vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj
M. Finka
-- Iný medzinárodný --
garant
01.10.2014
30.09.2016
42M. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.07.2002
31.12.2003
43
Erasmus
garant
01.10.2004
30.09.2005
44
-- Iný medzinárodný --
garant
01.01.2017
30.06.2019
45
M. Finka
5. rámcový program
garant
01.02.200331.01.2006

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne