15. 10. 2019  11:22 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbácie prebiehajúce v lesnej krajineM. FinkaVEGAgarant01.06.201431.12.2017
2 Aktuálne problémy priestorového rozvoja v strednej a východnej Európe - priestorove inovacie v informacnej spolocnostiM. FinkaMVTSgarant01.01.200731.12.2009
3 Alpsko-karpatksý koridor - CentropeM. FinkaBilaterálna spolupráca - SR - Rakúskogarant01.09.200931.08.2012
4 Atlas krajiny SRM. FinkaŠtátna objednávkagarant10.01.200101.07.2002
5 Budúcnosť priemyselných miest a regiónov prechádzajúcich štrukturálymi zmenamiM. FinkaINTERREG IICgarant10.01.200031.12.2002
6 Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomikyM. Finka-- Iný domáci --garant06.05.200930.04.2011
7 Európske fórum mladýchM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.01.200931.12.2010
8 Hodnotenie dopadu na životné prostredie pre vybrané podniky v garancii Zväzu sklárskeho priemysluM. FinkaPharegarant10.10.200231.12.2002
9 Implementácia trvaloudržateľného využívania územia v integrovanom environmentálnom manažmente finkčných urbanizovaných areálovM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.05.201530.07.2019
10 Inovácia bývania v európskych mestách - výzbnam urbanityM. FinkaIntensive Programmesgarant01.01.200931.12.2009
11 Inovácie v správe klimatických zmien, zdroje, vzory a efektyM. FinkaCOSTgarant01.01.201431.12.2016
12 Integrované priestorové plánovanie, využitie územia a výskumné aktivity v oblasti manažmentu pôdyM. FinkaH2020: Šírenie excelentnosti a rozširovanie účastigarant03.11.201431.12.2017
13 Inteligentné mestáM. Finka6. rámcový programgarant01.01.200430.06.2005
14 Konkurenčný boj miest - šance a riziká spolupráceM. FinkaINTERACT IIgarant01.01.200231.12.2004
15 Krajinná a záhradná architektúra -študijný odbor, tvorba učebných plánov učebnícM. FinkaKEGAgarant20.01.200321.12.2004
16 LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažmentM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.09.200531.08.2008
17 LENNE - Príprava študijného programu pre krajinné plánovanie a manažmentM. Finka-- Iný medzinárodný --garant15.10.200531.12.2008
18 Management krajiny v povodiach riekM. FinkaINTERACT IIgarant10.01.200231.12.2004
19 Medziuniverzitná obsahová integrácia študijných programov zameraných na krajinné plánovanieM. FinkaKEGAgarant01.11.200731.10.2009
20 Metropolizácia a polycentrický vývoj v strednej Európe , Evidencia základných strategických názorovM. Finka-- Iný medzinárodný --garant30.09.201031.05.2012
21 Natural Flood Retention on Private LandM. FinkaCOSTgarant01.07.201730.06.2020
22 Permanentný výskum v priestorovom rozvoji v kontexte rozširovania EÚ a rozvoja informačnej spoločnosti PERSEUSM. Finka5. rámcový programgarant01.12.200331.12.2005
23 Podpora rozvoja medzinárodného transferu invoácií s využitím európskej integrácie vedecko-výskumných kapacít SPECTRA Centra excelencie EU.M. FinkaEurópsky sociálny fondgarant01.05.200631.05.2008
24 Polohovanie Viedne a Bratislavy - potenciály a vízie z hľadiska mestekého marketingu a spolupráceM. FinkaAkcia Rakúsko - Slovenskogarant26.01.200629.11.2006
25 Premostenie mesta - voda v architektúre, mestských priestoroch a územnom plánovaníM. FinkaIntensive Programmesgarant25.06.200725.06.2010
26 Premostenie mesta 2M. FinkaIntensive Programmesgarant01.03.200831.08.2008
27 Príprava nových kapacít pre EŠIFM. Finka-- Iný domáci --garant01.09.201730.06.2019
28 Projekt participatívneho urbanistického plánovania Trenčín si TyM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.04.201431.01.2015
29 Rehabilitácia a rozvoj banských regiónovM. FinkaINTERREG III B Cadsesgarant01.12.200330.11.2006
30 Rozvoj a adaptácia profesionálnych programov v západnom BalkáneM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.12.201331.07.2017
31 Sieť urbánnych inováciíM. FinkaCEEPUSgarant29.03.2012
32 Sieť urbánnych inováciíM. FinkaCEEPUSgarant29.03.201129.03.2012
33 Smart mestá pre vedomostne založené spoločnosti v strednej a východnej EurópeM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.10.201431.12.2017
34 Socio-ekologické faktory strategického plánovania a manažmentu krajiny v podmienkach demokracie a trhovej ekonomikyM. FinkaVEGAgarant02.01.201131.12.2013
35 Socio-ekonomické a politické odozvy na regionálnu polarizáciu v strednej a východnej EurópeM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.09.201431.10.2017
36 Teritoriálna kohézia ako nová kvalita priestorového rozvoja EUM. FinkaVEGAgarant01.01.200631.12.2008
37 Trajektórie priestorového rozvoja vedomostne orientovanej spoločnosti. Priestorové inovácie v dynamike teritoriálnej kohézieM. FinkaAPVVgarant21.04.200631.12.2007
38 Tvorba a koordinácia prípravy nových prierezových študijných programov so zameraním na plánovanie udržateľného rozvoja územie (priestorové plánovanie, environmentálne plánovanie a manažment, krajinné plánovanie).M. FinkaKEGAgarant20.01.200321.12.2004
39 Typy sídelných štruktúr pre územný rast mestaM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.02.201031.03.2011
40 Účasť vo vedeckom a organizačnom prípravnom výbore konferencie IALE2009M. FinkaBilaterálna spolupráca - SR - Rakúskogarant01.01.200931.12.2009
41 Univerzitné vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvojM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.10.201430.09.2016
42 Vízie, scenáre a potreby konečných užívateľov vo vzťahu k využitiu ICT pre udržateľný urbánny rozvojM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.07.200231.12.2003
43 Využívanie a ochrana pôdy v rámci regionálneho rozvojaM. FinkaErasmusgarant01.10.200430.09.2005
44 Zelená a šedá infraštruktúra v KarpatochM. Finka-- Iný medzinárodný --garant01.01.201730.06.2019
45 Zlepšenie kvality urbánneho života vo veľkých urbánnych postihnutých územiach LUDAM. Finka5. rámcový programgarant01.02.200331.01.2006

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne