17. 8. 2019  17:51 Milica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavol Lopatka
Identifikačné číslo: 43518
Univerzitný e-mail: pavol.lopatka [at] stuba.sk
 
1402V00  organická chémia D-ORGCH
FCHPT D-ORGCH den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Paládiom katalyzované oxykarbonylácie v syntéze prírodných látok
Autor: Ing. Pavol Lopatka
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Paládiom katalyzované oxykarbonylácie v syntéze prírodných látok
Abstrakt:Syntéza prírodných, opticky čistých a biologicky účinných látok, podobne ako ich neprírodných analógov je jedným z trendov organickej chémie. Takouto látkou je aj (+)-pyrenolid D, ktorý vykazuje cytotoxickú aktivitu voči leukemickým bunkám HL-60 IC50 = 4ug / ml. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli navrhnúť a zrealizovať jeho syntézu. Predložená bakalárska práca sa zaoberá syntézou bicyklického laktónu, ktorý je intermediátom v totálnej syntéze tohto tricyklického spiro-y-laktónu s využitím PdII katalyzovanej oxykarbonylácie.
Kľúčové slová:oxykarbonylácia, paládium, pyrenolid D, pentakarbonyl železa, (1R,5R,7R,8S)-7-metyl-8-hydroxy-2,6-dioxabicyklo[3,3,0]oktán-3-ón

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene