22. 8. 2019  7:26 Tichomír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavol Lopatka
Identifikačné číslo: 43518
Univerzitný e-mail: pavol.lopatka [at] stuba.sk
 
1402V00  organická chémia D-ORGCH
FCHPT D-ORGCH den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie rôznych donorov oxidu uhoľnatého v karbonylačných reakciách.
Autor: Ing. Pavol Lopatka
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Peter Koóš, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Palík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie rôznych donorov oxidu uhoľnatého v karbonylačných reakciách.
Abstrakt:Karbonylová skupina sa nachádza v nespočetnom množstve moderných liečiv a prírodných látok. Táto skupina je okrem toho aj jedinečnou stavebnou jednotkou, ktorá môže byť organickým syntetikom transformovaná do rozsiahleho množstva univerzálnych funkčných skupín. Zabudovanie oxidu uhoľnatého z rôznych zdrojov do organickej molekuly je preto dôležitá oblasť výskumu so širokou aplikovateľnosťou a dosahom. Avšak na druhej strane, prechodnými kovmi katalyzované cross-kaplingové reakcie poskytujúce veľa rôznych zlúčenín s karbonylovou skupinou potrebujú ako hlavný reagent oxid uhoľnatý. Tento plyn je vysoko toxický, neviditeľný, bez chuti a zápachu, čo je hlavným dôvodom neochoty pracovať s ním. V tejto práci opisujeme oxalyl chlorid ako univerzálnu molekulu, z ktorej sa uvoľňuje oxid uhoľnatý. Ex-situ generovaný oxid uhoľnatý je použitý v množstve paládium katalyzovaných karbonylačných reakciách v nami navrhnutom dvojkomorovom systéme. Karbonylácie s týmto reagentom sú bezpečnejšie, ľahko uskutočniteľné a viac efektívne vďaka použitiu takmer stechiometrického množstva oxidu uhoľnatého.
Kľúčové slová:oxalyl chlorid, oxid uhoľnatý, Pd-katalyzovaná karbonylácia, ex-situ donor CO, dvojkomorový systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene