23. 8. 2019  4:08 Filip
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavol Lopatka
Identifikačné číslo: 43518
Univerzitný e-mail: pavol.lopatka [at] stuba.sk
 
1402V00  organická chémia D-ORGCH
FCHPT D-ORGCH den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Aplikácie nových metodík v organickej syntéze
Autor: Ing. Pavol Lopatka
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
Oponent 1:doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Radovan Šebesta, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je rozpracovaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácie nových metodík v organickej syntéze
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá vývojom nových náhradných zdrojov oxidu uhoľnatého a ich využitím v Pd-katalyzovaných karbonyláciách v diskontinuálnom a prietokovom systéme. Úvodnú časť práce tvorí stručný prehľad doteraz použitých zdrojov CO v diskontinuálnych podmienkach a taktiež bližšie oboznámi čitateľa so základmi prietokovej chémie. Druhá časť práce sa venuje výsledkom môjho doktorandského štúdia. Vyvinuli sme nové metódy na vývin oxidu uhoľnatého z oxalyl chloridu a kyseliny glyoxylovej. Tieto zlúčeniny sme aplikovali ako efektívne náhrady CO v Pd-katalyzovaných alkoxy-, hydroxy-, aminokarbonyláciách, redukčných karbonyláciách a karbonylačných kaplingoch Heckovho, Sonogashiraovho a Suzukiho typu v diskontinuálnych podmienkach. Ďalej sme sa zamerali na použitie syntézneho plynu v kontinuálnej syntéze (hetero)arylaldehydov cez Pd-katalyzovanú redukčnú karbonyláciu. Požadované produkty boli pripravené za 45 min v dobrých až vynikajúcich výťažkoch, pričom sme použili len stechiometrické množstvo CO (1,1 ekv.). Daný systém bol taktiež použitý na gramovú syntézu intermediátu Naproxenu, pričom sme pripravili 3,8 g tejto zlúčeniny. Následne sme sa zamerali na použitie pentakarbonylu železa ako in situ donora CO v Pd(II)-katalyzovaných oxykarbonyláciách nenasýtených (amino)polyolov v prietokovom systéme. Podarilo sa nám pripraviť 16 rôznych bicyklických laktónov v dobrých až excelentných výťažkoch. V prietokovom systéme sme taktiež úspešne uskutočnili gramovú syntézu racemickej „civet cat“ zlúčeniny. Na záver sme sa zamerali na získanie optimálnych reakčných podmienok Pd-katalyzovanej aminokarbonylácie arylhalogenidov v prietokovom systéme, pričom ako in situ donor CO bol použitý tetrakarbonylbromid železnatý.
Kľúčové slová:Pd-katalyzovaná karbonylácia, prietoková chémia, oxid uhoľnatý, pentakarbonyl železa, oxalyl chlorid, kyselina glyoxylová, tetrakarbonyl bromid železnatý, redukčná karbonylácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene