Jan 25, 2020   5:34 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Theatre of music and dance, Petržalka nám. Hraničiarov
Written by (author): Ing. arch. Alica Uhríková
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Igor Lichý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Divadlo hudby a tanca, Petržalka nám. Hraničiarov
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť kultúrne zariadenie s jednou ústrednou a viacerými špecializovanými sálami s prislúchajúcim vybavením, umožňujúcim rôznorodú divadelnú, hudobnú a tanečnú činnosť - zvuk, pohyb, umiestnené na začiatku Petržalky v ohybe Chorvátskeho ramena. Umiestnenie objektu vychádza z urbanistickej štúdie, ktorá má za úlohu zatraktívniť danú lokalitu a spolu s divadlom vytvoriť priestor charakteristický pre staré mesto. Celý urbanizmus je osadený do parku, ktorý má zaručiť intimitu a zjemniť kontrast medzi novou štruktúrou a pôvodnou štruktúrou Petržalky. Budova je osadená tak, aby pred ňou vznikol priestor námestia ohraničeného Chorvátskym ramenom. V letných mesiacoch sa aktivity v budove rozširujú až na námestie smerom k vode. Vnútorný priestor objektu nie je uzavretý, ale snaží sa komunikovať s návštevníkmi a s námestím. Koncept vychádza z usporiadania boxov, ktoré následne vytvárajú hmotu - vnútorný priestor, alebo otvorený verejný priestor v podobe terás. Snažia sa navzájom komunikovať - strecha jedného tvorí osvetlenie druhého. Boxy majú pridelené rôzne funkcie a na základe tých sú rozmiestnené vrámci hmoty. Ich usporiadanie sa zameriava aj na atraktívne výhľady ako: hrad, staré mesto, park, námestie, Chorvátske rameno. Pri prechode domom sa návštevník stretáva s rôznymi kultúrnymi zážitkami od kaviarne prechádzajúcej do kabaretu cez workshopy mladých dizajnérov až po streetdance. Tieto plynulé prechody medzi jednotlivými funkciami majú zachytávať pohyb celého domu. Centrálny priestor tvorí otvorená galéria cez všetky podlažia, ktorá je akoby obklopená jednotlivými boxami a vizuálne prepája celý vnútorný svet. Divadlo hudby a tanca má byť dominantným prvkom v novej štruktúre na začiatku Petržalky a svojím charakterom má zvýšiť hodnotu tohto územia.
Key words:divadlo, hudba, tanec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited