25. 10. 2020  18:28 Aurel
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikační číslo: 439
Univerzitní e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FAD)

     
Výuka
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Spirituálne centrum Petržalka Pajštúnska ul.
Autor:
Ing. arch. Lýdia Medvecká
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Kalin Cakov
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Spirituálne centrum Petržalka Pajštúnska ul.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo doriešenie v súčasnosti nevyužívaného priestoru v tesnej väzbe na kostol Svätej rodiny, novostavbu SKYBOX a Pajštúnsku ulicu v Bratislave. Dané územie je obyvateľmi Petržalky označované ako miesto strachu a neistoty. Filozofiou návrhu je využiť potenciál veľkej nezastavanej plochy a vytvoriť tu centrálne námestie. Predmetom diplomovej práce je objekt Spirituálneho centra vymedzujúci nové námestie. Stavba funkčne i hmotovo reaguje na podnety z okolia, rešpektuje pešie trasy aj dôležité priehľady. Funkčná náplň je rôznorodá. Vo väzbe na navrhovaný bulvár /Pajštúnska ulica/ sú integrované komerčné funkcie. V kontakte s kostolom sú umiestňované funkcie zamerané na duchovno. Ako inšpirácia pri návrhu námestia nám poslúžilo hlavné námestie v Madride a jeho architektúra s podlubiami.
Klíčová slova:
Pajštúnsku, kostol, SKYBOX

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně