29. 10. 2020  15:24 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 439
Univerzitný e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Spirituálne centrum Petržalka Pajštúnska ul.
Autor: Ing. arch. Lýdia Medvecká
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. arch. Kalin Cakov
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Spirituálne centrum Petržalka Pajštúnska ul.
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo doriešenie v súčasnosti nevyužívaného priestoru v tesnej väzbe na kostol Svätej rodiny, novostavbu SKYBOX a Pajštúnsku ulicu v Bratislave. Dané územie je obyvateľmi Petržalky označované ako miesto strachu a neistoty. Filozofiou návrhu je využiť potenciál veľkej nezastavanej plochy a vytvoriť tu centrálne námestie. Predmetom diplomovej práce je objekt Spirituálneho centra vymedzujúci nové námestie. Stavba funkčne i hmotovo reaguje na podnety z okolia, rešpektuje pešie trasy aj dôležité priehľady. Funkčná náplň je rôznorodá. Vo väzbe na navrhovaný bulvár /Pajštúnska ulica/ sú integrované komerčné funkcie. V kontakte s kostolom sú umiestňované funkcie zamerané na duchovno. Ako inšpirácia pri návrhu námestia nám poslúžilo hlavné námestie v Madride a jeho architektúra s podlubiami.
Kľúčové slová:
Pajštúnsku, kostol, SKYBOX

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene