Jan 24, 2020   2:18 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transport Museum
Written by (author): Ing. arch. Dana Huráková
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Martin Lepej
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dopravné múzeum
Summary:Areál Dopravného múzea je situovaný v nákladnom obvode bratislavskej hlavnej stanice, do miesta tradičného kontaktu železničnej a cestnej dopravy. Nachádza sa v severnej časti centrálnej mestskej oblasti Bratislavy, v priamom napojení na Hlavnú stanicu, vymedzený Pražskou a Šancovou ulicou. Pozemok je rovinatý, vytvorený na násype, kým okolité komunikácie klesajú južným smerom. Výškový rozdiel je plynulý od 0 do 12 m, tento rozdiel je upravený svahmi, opornými múrmi a budovami. Pozdĺž pozemku je vedených päť koľají, k nim prislúchajú sklady, pôvodná výpravná budova 1. parnej železnice na Slovensku. Sklad l. a ll., pôvodná výpravná budova, koľajisko, oporný múr a prístupová cesta zo strany Pražskej ulice sú zapísané v zozname Národných kultúrnych pamiatok ako technická pamiatka a je nutné ich v návrhu akceptovať a vhodne prezentovať v rámci celého areálu. Prístavba múzea je situovaná pozdĺž skladov na východnej strane parcely, sčasti tak slúži ako oporný prvok násypu. Pozostáva z dvoch samostatných objektov, prepojených v suteréne. Severný objekt plní funkciu hlavného vstupu, nachádza sa tu recepcia, priestory pre vzdelávanie, klubové a spoločenské priestory, administratíva a archív s knižnicou. Budova je prepojená so Skladom ll. zastrešeným uzavretým átriom. Južný objekt je spojený so Skladom l. suterénom pod koľajiskom, ktorý slúži ako hlavný výstavný priestor múzea, na streche sa nachádza dvor s parkovou úpravou. Urbanistický koncept vychádza z vhodného začlenenia nových objektov do už existujúcej zástavby, ktorý nepôsobí rušivo ale akceptuje daný priestor.
Key words:Dopravné múzeum, Hlavná železničná stanica, Sklad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited