Jan 25, 2020   5:24 p.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:New Urban Block
Written by (author): Ing. arch. Michal Buranovský
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Michal Bogár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nový mestský blok
Summary:Cieľom zadania diplomovej práce bolo zhmotnenie úvahy o novom mestskom bloku, ktorý sa stane výplňou prázdneho priestoru predstaničného námestia v Bratislave. Nový mestský blok svojim programom reflektuje aktuálne potreby pre život v urbánnom priestore centra Bratislavy. Okrem svojej mestskej mierky a strategickej polohy ponúka možnosti štandardného, nadštandardného, kolektívneho, prechodného alebo "štartovacieho bývania" pre študentov a slobodných pracujúcich ľudí.
Key words:mestský blok, Predstaničné námestie, vnútroblok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited