Jan 24, 2020   7:12 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transport- information center
Written by (author): Ing. arch. Matej Petran
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Katarína Jägrová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dopravné informačné centrum
Summary:Vzhľadom na vzdialenejšiu polohu železničnej stanice sa na výustení na Šancovú ulicu navrhuje signálny polyfunkčný administratívny objekt. Jeho výsledkom je polyfunkčná budova, ktorá ponúka aj priestor na užívanie širšej verejnosti, kde sa snaží dopĺňať nástup k železničnej stanici rozmanitými funkciami,vytvárať podmienky pre doplnkové informácie pre turistov v rámci cestovania a užívania verejnej dopravy a zároveň koncentrovať služby týkajúce sa vybavovania lístkov v predstihu jednotlivých dopravcov na jednom mieste. Ostávajúca časť je určená pre kancelárie a administratívu.
Key words:Šancová, polyfunkcia, administratíva, polyfunkcia, , administratíva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited