Jan 26, 2020   4:58 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Business Incubator
Written by (author): Ing. arch. Matej Mintál
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Štefan Moravčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Podnikateľský inkubátor
Summary:Inšpiráciou k môjmu návrhu je poloha Bratislavy v trojuholníku medzi mestami Praha, Viedeň a Budapešť. Z výhodnej polohy sa dá vyťažiť silná obchodná spolupráca, preto som v riešenom území navrhol podnikateľský inkubátor. Táto inštitúcia zahŕňa komplexné služby a poradenstvo pri zakladaní a prevádzkovaní podnikania. Ústredným prvkom celého návrhu je rampa, ktorá prepája jednotlivé podlažia. Predstavuje akúsi cestu na vrchol a je zároveň miestom stretávania sa a vymieňania si myšlienok. Hmotové riešenie je jednoduché, no silné, tak ako úspešný nápad. Vnútorné priestory združené okolo rampy sú maximálne flexibilné, tak aby sa dali využiť pre najväčšiu skupinu záujemcov. Poloha pri železničnej stanici s podporou mestskej hromadnej dopravy vystihuje inovatívne princípy pri tvorbe mesta pre zajtrajšok. Navrhovaná zástavba by mala priniesť život a stratenú identitu na predstaničné námestie.
Key words:Inkubátor, Rampa, Železničná stanica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited