Jan 24, 2020   4:25 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Architecture at the Edge of town and landscape
Written by (author): Ing. arch. Matúš Antolík
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. Michal Marcinov
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Architektúra na pomedzí mesta a krajiny
Summary:Témou diplomovej práce je nachádzanie miest v krajine bezprostredne za mestom, poukázanie na ich hodnotu a načrtnutie možného využitia pridaním malej architektúry. Toto bádanie a následný návrh pokúšajúci sa o skultivovanie vytipovaných miest sa sústreďuje na Poprad, 55-tis. mesto na severe Slovenska, obklopené viacerými národnými parkami, predovšetkým však Tatrami. Akoby v kontraste s výhľadom na najvyššie slovenské hory je však krajina za humnami mesta len monokultúrnými poliami s narušenou mierkou z obdobia päťdesiatych rokov minulého storočia, odkazom socialistickej kolektivizácie a následného spriemyselňovania poľnohospodárstva. Sieť ciest krajinou bola týmto činom narušená alebo na mnohých miestach úplne vymazaná a krajina tak statila dovtedy prirodzené členenie (medze) a pestrosť. Rozlohou kilometrové parcely polí a periféria mesta zahltená výstavbou jednopodlažných hál nákupných centier tak kladú otázku, či je k takejto krajine ešte možné vytvoriť si pozitívny vzťah a považovať ju za hodnotnú súčasť Popradu. Prostredia, ktoré jeden dokáže mať v láske a nad krajinou uvažovať ako nad krajom, teda domovom. Cestou k tomuto pokusu chce byť aj architektúra načrtnutá v tejto práci. Vychádzajúc z predpokladu, že architektúra v sebe nesie potenciál definovať charakter miesta a uľahčiť tak vytváranie vzťahu k určitému územiu, rozpracované návrhy domov majú byť prínosom do diskusie, ako rôznorodo je možné využívať krajinu v okolí mesta, ktorá je de facto jeho súčasťou. Pre uchopenie širokej témy sú takéto miesta nachádzané prvotne na okruhu rozhraním, ktorý má byť pojítkom dvoch prelínajúcich sa charakterov, a tiež prvým predpokladom ako objavovať krajinu za humnami mesta a vnímať jej potenciál, resp. problémy. Okruh zároveň definuje hranicu sídla, ktorá je dnes málo jednoznačná a na mnohých miestach neponúka kvalitnú väzbu na krajinu.
Key words:malá architektúra, rozhranie, kultúrna krajina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited