Jan 21, 2020   1:55 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Cvernovka-Perimeter
Written by (author): Ing. arch. Nora Mészárosová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Branislav Husárik
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obnova areálu Cvernovky - Perimeter
Summary:Diplomová práca nadväzuje na preddiplomový projekt, ktorý sa zaoberal obnovou areálu Cvernovky, hľadaním jej nových funkcií, revitalizáciou, dostavbou jeho okolia. a vytvorením kultúrno - komunitného centra nadmestského charakteru. Dôležitú úlohu a východisko ideového a architektonického riešenia počas tvorby zohráva duch a atmosféra priemyselného areálu, súčasná funkčná náplň, kreatívny priemysel a komunitný život v budove bývalej Pradiarne. Cieľom samostatnej záverečnej práce je okrem návrhu jednej budovy v areály, aj prehĺbenie funkčno-prevádzkového riešenia obvodu bývalej priemyselnej továrne. Predmetom je riešenie vzorkovej predajne na Páričkovej ulici pri novonavrhovanom hlavnom vstupe do areálu. Predajňa je určená na prezentáciu a predaj produktov vyrobených v Cvernovke. V úrovni parteru ulicu svojou funkciou vhodne doplna a v úrovni novovytvorenej hornej ulice funguje ako jeden z centrálnych bodov prepájajúcich mestskú ulicu s ulicou vytvorenou v úrovni strešnej krajiny. Budova je rozdelená do šiestich úrovní. Jej hlavnú časť tvoria kaviareň, centrálne schodisko ako komunikačný priestor pre komunitu, predajné plochy po dvoch stranách komunikačného jadra a v úrovni venca viacúčelový predajný priestor s možnosťou usporiadanie urban marketov a prezentačných trhov.
Key words:perimeter, vzorková predajňa M1C, Cvernovka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited