Jan 24, 2020   2:30 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional cultural center for the Rybne Square, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Petra Kardošová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Michal Bogár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčné kultúrne centrum na Rybnom námestí, Bratislava
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo nahradenie existujúcej stavby Hotela Danube na Rybnom námestí. Toto miesto má v histórii Bratislavy veľký význam, no v súčasnosti sa nevyužíva jeho potenciál . Zvolená náplň objektu Vysoká škola muzických umení - Fakulta hudby a tanca, divadelná fakulta a fakulta ‰Filmu a televíznej produkcie, sú atraktívne funkcie , nie len pre samotných študentov, ale spolu s pridanými funkciami aj pre verejnosť. Cieľom bolo spojiť jednotlivé fakulty do jedného celku, vytvoriť tak performence priestor, kde sa spájajú všetky muzické umenia v jeden harmonický celok. Objekt má svoj vnútorný svet venovaný študentom, ale zároveň ponúka parter a performance sály na rôzne spoločenské podujatia. Lokalita ponúka reprezentatívne výhľady a tie sú podporené aj množstvom terás a respírii. Fasádami z ťahokovu sa podporil mestký charakter objektu a zachovala sa nábrežná línia. Takto sa podarilo vytvoriť nový mestotvorný prvok, ktorý dopĺňa lokalitu na Hviezdoslavovom a Rybnom námestí.
Key words:Vysoká škola muzických umení, Hudba a tanec, Divadlo, Dunaj, Rybné námestie, Film a televízna produkcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited