Jan 23, 2020   10:39 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Train Station Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Michal Krcho
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Železničná stanica Bratislava
Summary:Bratislavská hlavná stanica a jej priľahlé územie je roky zanedbávaným, chátrajúcim bodom nášho hlavného mesta. Nesystémové riešenie, potláčanie historických hodnôt a nekoncepčné zásahy sa prejavili na súčasnej podobe tejto vstupnej brány do hlavného mesta Slovenska. V dnešnej podobe nepredstavuje hlavná stanica a jej okolie kvalitný verejný priestor s reprezentačným charakterom, ktorý by si ako jedno z najfrekventovanejších miest s veľkým pohybom domácich i zahraničných návštevníkov zasluhovalo. Bratislavská hlavná stanica v dnešnej podobe zápasí s nedostatkom priestoru, kvalitou služieb a zanedbaným vzhľadom. Diplomová práca navrhuje riešenia v súlade s dnešnými modernými trendmi tak, aby riešenie spĺňalo všetky architektonické, funkčné a prevádzkové požiadavky na tak dôležitý vstupný bod do našej metropoly a aby sa tento priestor stal moderným, funkčným a reprezentatívnym. Návrh rešpektuje historické hodnoty daného miesta, ale zároveň ho očisťuje od dlhoročných nekoncepčných zásahov, ktoré v konečnom dôsledku neriešia toto územie ako celok a plne nevyužívajú jeho možnosti. Návrh integruje do novej výstavby existujúcu historickú budovu bratislavskej železničnej stanice ako významný objekt histórie mesta a zapája ju do diania. Predstaničné námestie vytvára nový záujmový bod v širšom centre mesta, dostáva nové funkcie, ktoré vytvárajú mestský priestor v tejto dlhodobo zanedbávanej lokalite. Súčasťou návrhu je riešenie vstupu cez historickú budovu stanice do nových podzemných priestorov, rozšírenie funkcií vytvorením nových obchodných priestorov a reštauračných prevádzok. Práca rieši aj zastrešenie koľajiska. Návrh zohľadňuje dopravné napojenia na existujúce ako aj navrhované trasy dopravy a vytvorenie novej pešej zóny Predstaničného námestia.
Key words:stanica, doprava, železnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited