25. 2. 2020  7:58 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 439
Univerzitný e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Dopravné múzeum
Autor: Ing. arch. Kristína Berecová
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Oponent:Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dopravné múzeum
Abstrakt:Areál Múzea dopravy sa nachádza v blízkosti Bratislavskej hlavnej stanice v priestoroch koľajiska prvej Bratislavskej stanice – parostrojnej železnice. Je situovaný v severnej časti Starého mesta v tesnej blízkosti preťaženého dopravného uzla Hlavnej stanice. Územie vymedzuje Pražská a Šancová ulica. Pozemok je na násype, okolitý terén má prevýšenie 12m. Predmetom návrhu je obnova a rozšírenie priestorov existujúceho Múzea dopravy o nové priestory a kvality s akceptovaním a prezentáciou kultúrnych pamiatok. Cieľom je zachovanie charakteru prostredia s doplnením o novú budovu, ktorá rešpektuje históriu vytvorením priehľadu. Vzniká tak nový bod záujmu, ktorý prepája mesto s Hlavnou stanicou. Novou funkčnou náplňou budú prevažne expozičné a prenajímateľné obchodné a administratívne priestory. Objekt dostavby kopíruje líniu historických objektov a násypu. Návrh je založený na princípe čistoty a linearity vychádzajúcej z urbanizmu danej lokality. Vznikajú 3 pásy múzea – pôvodný, v ktorom je vystavená prevažne automobilová doprava, prepájací v strede s uzavretým koľajiskom s vlakovou dopravou a nový levitujúci objekt múzea, s novým typom expozície a leteckou dopravou.
Kľúčové slová:múzeum, doprava, stanica

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene