Jan 29, 2020   0:05 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Small town theater
Written by (author): Ing. arch. Matej Balážik
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Peter Lényi
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Malé mestské divadlo
Summary:Územie zahrňujúce riešený objekt sa nachádza v lokalite hlavnej železničnej stanice v Bratislave. V zadaní diplomovej práce som sa snažil o vytvorenie “bodu” v rámci novonavrhnutej urbanistickej štruktúry, kde sa sústreďujú viaceré kultúrne a spoločenké aktivity. Budova malého mestského divadla priamo nadväzuje na pôvodný zámer urbanistického návrhu vytvorenia zástavby mestského charakteru. Funkcie objektu sú delené vo vertikálnom aj horizontálnom smere. Hlavnú funkciu objektu reprezentuje multifunkčná sála na 1NP, ktorá siaha cez 2 podlažia. Okrem toho, že sa v objekte nachádza viacero kultúrno-spoločenských príležitostí, variabilita vnútornej dispozície hľadá a vytvára rôzne zaujímavé prepojenia medzi týmito funkciami. Otvára sa teda možnosť kedy môžu viaceré prevádzky fungovať samostatne - nezávisle od seba, ale zároveň ako jeden spoločný celok. Cieľom projektu bolo vytvoriť objekt ktorý „nezhasne“ posledným divadelným vystúpením, ale ostáva živý 24 hodín.
Key words:Malé mestské divadlo, Projekt, Bratislava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited