Jan 21, 2020   0:32 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transformation of former technical services to communal space
Written by (author): Ing. arch. Jana Čelková
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Andrej Olah
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Transformácia areálu bývalých technických služieb na komunitný areál
Summary:Areál bývalých technických služieb je v súčasnosti v značne poškodenom stave. Cieľom tejto diplomovej práce je jeho transformácia na novú obytnú zónu doplnenú o občiansku vybavenosť. Existujúce halové objekty ponúkajú možnosti na vytvorenie novej formy bývania, služieb a aktivít komerčného využitia. Dôraz je kladený na vzájomné prepojenie týchto funkcií novým, experimentálnym spôsobom. Cieľom návrhu je doplnenie novej štruktúry tak, aby v čo najväčšej miere akceptovala existujúcu zástavbu, architektonické vrstvy územia a esenciu bývania kolónie 500 bytov.
Key words:transformácia, bývanie, architektúra, občianska vybavenosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited