Jan 24, 2020   5:42 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bratislava main station
Written by (author): Ing. arch. Andrej Sluka
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Roman Hájek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava hlavná stanica
Summary:Zadaním diplomovej práce bol objekt hlavnej vlakovej stanice v Bratislave. Cieľom bolo vytvorenie stanice vhodnejšej na nároky hlavného mesta. Veľmi podstatná časť návrhu bol urbanizmus, v rámci ktorého rátam so znížením terénu, čo umožňuje vytvorenie nového objektu stanice pod úrovňou súčasných koľajísk s priamym nástupom z exteriéru. Tento nový objekt naberá funkcie vlakovej stanice, zatiaľ čo súčasná historická budova dostáva nové funkcie, no stále napojená na novú stanicu. Novú stanicu pod koľajnicami bolo potrebné vhodne vyriešiť. Zároveň je potrebné preriešiť nástupištia a ich prekrytie. No najpodstatnejšie aby všetky riešenia týchto časti spolupracovali a vytvárali celkovo vhodne fungujúci a esteticky dobre v pôsobiaci objekt vlakovej stanice slúžiacej hlavnému mestu.
Key words:zníženie terénu, prekrytie, hlavná stanica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited