Jan 26, 2020   3:46 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Parish church with pastoral center, Považská Bystrica
Written by (author): Ing. arch. Maroš Kostelanský
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Daniela Šešová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Farský kostol s pastoračným centrom, Považská Bystrica
Summary:Základnou a stále nezodpovedanou otázkou pri tvorbe kostola je, ako vytvoriť duchovný priestor, v ktorom aj neveriaci ucíti pokoj a pokoru. Nebudem analyzovať historickú či biblickú symboliku, pretože tieto hodnoty sa nedokážu tak bezprostredne prihovárať k dnešným ľuďom ako v minulosti.Prichádzame do kostola, aby sme našli duševnú oporu. Túto úlohu bude vždy primárne plniť teológia, architektúra ostáva v pozadí. Toto pozadie beriem ako nástroj pre vytvorenie duchovnej nálady. Chcem sa zaoberať zmyslovosťou, pretože tá súvisí s vnútorným prežívaním človeka. Tam vidím cestu k tichému dialógu medzi sakrálnym objektom a našou dušou. Chcel by som vychádzať zo súčasného života človeka, z jeho blízkeho prostredia či zažitých skúseností, ktoré vníma podvedome. Inšpiráciu budem predovšetkým nachádzať v okolitej prírode, jej topografii riek a lesov, pretože odtiaľ neustále cítime niečo, čo nás prevyšuje. Z toho vytvoriť celok, ktorý zhmotní zažitú skúsenosť miestnych ľudí a bude sa im v tichosti prihovárať cez zmysly. A takýmto spôsobom vytvoriť hodnotnú duchovnú architektúru.
Key words:pastoračné centrum, farnosť, kostol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited