Jan 20, 2020   3:00 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:City Library, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Marianna Volná
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Ondrej Marko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestská knižnica, Bratislava
Summary:V blízkosti centra mesta Bratislava pri vyhľadávanej promenáde Dunaja sa stále nachádza nedopovedané miesto, tak významné svojou polohou voči mestu i rieke, že sa priam pýta o svoju pozornosť. Odpoveďou na túto lokalitu sa prirodzene stala rovnako významná funkcia, ktorá dopĺňa výraznú kultúrnu os nábrežia - Mestská knižnica. Ako významná mestská stavba má ambíciu prezentovať svoju náplň architektúrou samotnou. Knižnicu v minulosti tvorili iba knihy, no v dnešnom modernom svete získava čoraz viac svoje miesto i digitálny, virtuálny priestor dát. Knižnica naberá i nové kultúrno-spoločenské mestské funkcie, ktoré ju dopĺňajú, podporujú a zatraktívňujú pre širokú verejnosť. Zámerom preto bolo vytvoriť knižnicu, architektúru, ktorá reaguje na tieto piliere. Navrhovaná knižnica je svojím objemom a formou rozdelená do troch častí - podzemnej a nadzemnej časti objemu oddelené otvoreným parterom ulice, a digitálne formovaného priestoru - hmoty prechádzajúcej cez celý objekt. Práve táto organicky tvarovaná forma určuje i koncepciu vnútorných priestorov knižnice. Vznikajú inverzné priestory oddelené knihami - vnútri tejto formy "nekonečná" galéria kníh (skutočná i iluzívna) a z jej druhej strany samotná prevádzka knižnice, ktorú táto forma prepája. Vzniká dom, ktorý "nesú knihy" - dom, ktorej tvar určuje digitálne formovaný priestor demonštrovaný konštrukciou. Vznikajú priestory, ktoré zanechajú zážitok a ako ikonický dom, svojou formou reprezentuje svoju funkciu - sám seba. Navrhovaná Mestská knižnica tak stelesňuje nielen to, čo znamená v architektúre konštrukcia, koncept, či moderné technológie, ale predstavuje i to, čo pre čitateľa znamená ponoriť sa do nekonečného víru myšlienok, kníh a umenia.
Key words:knihy, ilúzia, knižnica, oceľová štruktúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited