24. 2. 2020  1:41 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 439
Univerzitný e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inspiration hostel - Vniknutie do sveta umenia. Karloveské rameno Bratislava
Autor: Ing. arch. Martina Tarhaničová
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Oponent:Ing. arch. Peter Lényi
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inspiration hostel - Vniknutie do sveta umenia. Karloveské rameno Bratislava
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je tvorba hostela s umelecko-spirituálnou náplňou. Výber lokality a samotné architektonické riešenie poskytuje miesto pre umlecov, s úmyslom podporenia ich kreativity a duchovnej regenerácie. Filozofiou návrhu je útek z rušného prostredia a vizuálneho smogu do emočne neutrálneho a kľudného prostredia. Návrh je koncipovaný tak, aby v čo najmenšej možnej miere zasahoval do existujúceho urbanistického riešenia územia, s úmyslom zachovať prírodný charakter prostredia. Prevádzkové a dispozičné riešenie poskytuje súkromné ateliéry ako aj spoločné priestory pre realizáciu a prezentáciu nápadov a myšlienok v akomkoľvek druhu umenia. Dôraz je kladený na poskytnutie zážitku a inšpiratívneho prostredia pre tvorbu.
Kľúčové slová:Umelecké centrum, Hostel, Výstavné priestory, Dunaj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene