Jan 29, 2020   0:31 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Fitness center (Smrečianska street Bratislava)
Written by (author): Ing. arch. Tomáš Machník
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fitness centrum (Smrečianska ul. Bratislava)
Summary:Fitnes centrum bolo navrhnuté v rámci predpokladanej výstavby občianskej vybavenosti pre potreby širšieho okolia pozemku s prevládajúcou obytnou funkciou. Hmota je zlozená z 1.PP ktoré sa nachádza pod vytvorenou terénnou vlnou a plynulo nadväzuje na okolitý park. Ukrýva intímne prevádzky ako šatne , masáže a parkovisko. Na ktorú sú položené dva hranoly nadväzujúce na urbanistické rozhranie dvoch mestských častí s rôznou koncepciou obsahujúce priestory fitnes a posilňovne.
Key words:aerobik, bratislava, fitness


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited