Jan 26, 2020   3:29 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Centre of contemporary Art - Gallery
Written by (author): Ing. arch. Matej Dobiš
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Centrum súčasného umenia - galéria
Summary:Jednou z najdôležitejších tém projektu sa stáva rieka Dunaj. Konkrétnejšie, na jeho ľavom brehu v priestoroch Fajnorovho nábrežia je situované Centrum súčasného umenia, ktoré pozostáva z troch častí. Prvou je promenáda, ktorá sa vďaka umiestneniu sôch stane exteriérovou galériou na Dunaji, vnímateľnou aj z väčšej vzdialenosti z druhého brehu alebo z výletných lodí. Tým získa nábrežie na kvalite a zaujímavosti. Umelecké diela sa stanú súčasťou obrazu mesta. Umenie bude hlavnou témou nábrežia v tejto časti. Druhou časťou je samotná galéria, umiestnená pod zemou, s horným osvetlením, vhodná aj na vystavovanie nadrozmernejších diel. Poslednou časťou je veža, ktorá slúži na priblíženie umenia ľuďom hlavne cez workshopy a priamu prácu umelcov. Nachádzajú sa tu ateliéry, v ktorých pozvaní umelci môžu slobodne tvoriť a vystavovať svoju prácu a diela verejnosti. Takisto sú tu aj priestory na vzdelávanie a kaviareň s výhľadom na Dunaj a Bratislavu.
Key words:centrum súčasného umenia, galéria, nábrežie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited